Etusivu
Yritys
Suunnittelu
Referenssit
Yhteystiedot
 
 
 

 

SUUNNITTELU

Suunnittelukohteitamme ovat toimisto- ja liikerakentaminen, teollisuuden tuotanto- ja varastotilat, vientikohteet, asuinrakentaminen, hotelli- ja majoitustilat, sosiaalitoimeen liittyvät rakennukset, oppilaitokset, paikoitus- ja liikenteeseen liittyvät rakennukset sekä saneeraus ja korjausrakentaminen.

Pitkän kokemuksen omaavien projektipäälliköiden ja suunnittelijoiden avulla täytämme asiakkaiden vaatimukset ja tarpeet ammattitaitoisesti ja sovittujen aikataulujen mukaisesti.

Perinteinen sähkösuunnitteluprosessi sisältää asiakkaan toimeksiannon mukaisesti seuraavaa:

Hankesuunnittelu
- teknisten lähtötietojen selvittäminen sekä määrittely asiakkaalta ja käyttäjältä
- suunnittelutavotteiden määrittely
- järjestelmien laatutason vertailu
- eri suunnittelualojen suunnittelutavotteiden vertailu ja yhteensovittaminen

Luonnossuunnittelu
- järjestelmien toiminnallisten ja teknisten laatutasojen määrittäminen
- järjestelmäkohtainen arviointi ja vertailu
- eri ratkaisuvaihtoehtojen kustannusvertailu
- eri suunnittelualojen luonnossuunnitelmien vertailu ja yhteensovittaminen

Suunnittelu
- suunnittelukokoukset
- pistepiirustukset
- ryhmityspiirustukset
- kaaviot
- selostukset

Sähköurakan kilpailutus, tarjousvertailu ja tarvittavat urakkaneuvottelut
Rakennusaikaiset tehtävät
- työpiirustukset
- työmaakokoukset ja valvonnat
- vastaanottotarkastukset
- luovutuspiirustukset

Pääasiallisia suunnittelukohteitamme ovat:
- toimisto- ja liikerakennukset
- julkiset rakennukset
o koulut
o päiväkodit
o virastotalot
o sairaalat
o urheiluhallit
- asuinrakennukset
- teollisuusrakennukset

 
 
 
Sähköinsinööritoimisto Ahonen Oy
Fonseenintie 1, 00370 Helsinki - Puh. +358 9 2318 7062 - Fax +358 9 2318 7063
Sähköposti etunimi.sukunimi@sahkoinsinooritoimisto.fi